State Conveners

Titto J George Kerala
K Sreenath Namboodiri, Co-Convener Kerala
Naresh Dixit Karnataka
Shunmuga Raja Tamil Nadu
Eshwar MCJ Andhra Pradesh
Sandesh Jinde Telangana
Apoorva Ranjekar Maharashtra & Goa
Rushiraj Mori Gujarat
Dr Rahul Tiwari Chhattisgarh
Priyavrat Kalikinkar Ojha Odisha
Biswajeet Sarkar Paschim Banga
Pradumnmaya Dutta Asom
Aashish Anand Jharkhand
Himanshu Yadav Bihar
Shantanu Srivastava Uttar Pradesh – Gorakhpur
Shubham Shekhar Uttar Pradesh – Allahabad & Varanasi
Gaurav Sharma Uttarakhand
Pratik Mor Rajasthan
Jayant Rai Delhi
Vikas Singla Punjab
Ajay Chauhan Himachal Pradesh
Sujay Kapil, Co-Convener Himachal Pradesh